ผู้ว่าฯเลย เปิดศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุปีใหม่

ผู้ว่าฯ เลย เปิดศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงปีใหม่ 2561
วันนี้ (28 ธ.ค. 60) เวลา 09.00 น. นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงปีใหม่ 2561 โดยมีผู้ร่วมพิธีเปิดฯ ประกอบด้วย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย ผู้แทนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 ผู้แทนบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเลย ขนส่งจังหวัดเลย ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทเลย หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มูลนิธิ สมาคมกู้ชีพ กู้ภัย สื่อมวลชนทุกแขนง ร่วมกิจกรรม
นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า เป็นที่ทราบกันแล้วว่าการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนนับว่าจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ดังนั้นการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสำคัญ โดยเฉพาะเทศกาลปีใหม่ การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้รถบนท้องถนน การสร้างจิตสำนึกร่วมกันของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเป็นวาระแห่งชาติ ซึ่งทุกหน่วยงานต้องให้ความสำคัญ และขับเคลื่อนภารกิจให้บังเกิดผลสำเร็จทางปฏิบัติอย่างจริงจัง โดยมีเป้าหมายเพื่อลดและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนนให้เหลือน้อยที่สุด
ด้านนายสุมิตร อนุนิวัฒน์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเลยที่ 1 กล่าวว่า เนื่องจากในช่วงเทศกาลปีใหม่ของทุกปี มีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน เป็นช่วงที่ประชาชนจำนวนมากใช้รถใช้ถนนเดินทางกลับภูมิลำเนาเพื่อรวมญาติ ทำบุญ งานรื่นเริง รวมทั้งเดินทางท่องเที่ยวตามที่ต่างๆ ทำให้มีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุทางถนนท้องถนนสูงกว่าช่วงเวลาปกติ ก่อให้เกิดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในประเทศเป็นจำนวนมากในแต่ละปี ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 และรณรงค์สร้างเสริมความตระหนัก และสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนรู้จักการป้องกันตนเองให้พ้นจากภัยทางถนน ตามวาระการขับเคลื่อน จังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) Loeitor All เลยเป็นของทุกคน จึงได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 และศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 ของกระทรวงคมนาคม ที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดเลย ได้แก่ แขวงทางหลวงเลยที่ 1 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) แขวงทางหลวงชนบทเลย ขนส่งจังหวัดเลย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง องค์กรภาคีเครือข่าย โดยดำเนินการตามแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลบีใหม่ 2561 ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2560 - 3 มกราคม 2561 รวมระยะเวลา 7 วัน ใช้ชื่อในการรณรงค์ว่า “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” โดยเน้นทั้งมาตรการทั่วไป มาตรการเน้นหนัก มาตรการเสริม และมาตรการตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 46/2558 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 ด้วย
ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจาก : กรมประชาสัมพันธ์