โรงพยาบาลเลย จัดโครงการร่วมด้วยช่วยเลย เพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดและซื้อเครื่องมือผ่าตัด

อีกหนึ่งโครงการ สำหรับพี่น้องชาวจังหวัดเลย ที่จะได้ร่วมด้วยช่วยกัน
กับ โครงการร่วมด้วยช่วยเลย เพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดและซื้อเครื่องมือผ่าตัด
โรงพยาบาลเลย จัด “โครงการร่วมด้วยช่วยเลย เพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดและซื้อเครื่องมือผ่าตัด

วันนี้ (19 ธ.ค. 60) ที่ห้องกระจก โรงแรมเลยพาวิลเลี่ยน รีสอร์ท โฮเต็ลนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม
ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในการเปิดการแถลงข่าว โครงการร่วมด้วยช่วยเลย
เพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดและซื้อเครื่องมือผ่าตัด ซึ่งจัดโดยมูลนิธิบูรพาจารย์ โรงพยาบาลเลยPNOHT601219001033702.jpg

โดยผู้ร่วมแถลงข่าวประกอบด้วย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเลย ประธานหอการค้าจังหวัดเลย

ประธานมูลนิธิบูรพาจารย์ สื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก
เนื่องจากปัจจุบันโรงพยาบาลจังหวัดเลย มีห้องผ่าตัดอยู่เพียง 8 ห้อง เปิดใช้งานมานานกว่า 25 ปี
ให้บริการผ่าตัด มากว่า 10,000 รายต่อปี โดยแพทย์เฉพาะทาง 9 สาขา 27 ท่าน ซึ่งไม่เพียงพอต่อการให้บริการ
และมีผู้ป่วยที่รอคอยการผ่าตัดเป็นจำนวนมาก ทำให้ขาดโอกาสในการผ่าตัดในระยะเวลาที่เหมาะสม
จนอาจทำการรักษาไม่ทันเป็นเหตุให้เกิดการเสียชีวิตได้ เพื่อผลประโยชน์ของผู้ป่วยเป็นสำคัญ
รวมทั้งเป็นการยกระดับมาตรฐานการรักษาของโรงพยาบาลเลย เพื่อลดระยะเวลารอคอยของผู้ป่วย
มูลนิธิบูรพาจารย์ โรงพยาบาลเลย

PNOHT601219001033705.jpg

จึงได้จัดทำโครงการ “โครงการร่วมด้วยช่วยเลยเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดและซื้อเครื่องมือห้องผ่าตัด” ขึ้น
เพื่อรับบริจาคและจัดหางบประมาณก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารและจัดหาเครื่องมือแพทย์ ดังนี้
1. งบประมาณในการก่อสร้างปรับปรุงห้องผ่าตัด ชั้น 1-2 จำนวน 12 ห้อง รวมทั้งห้องพักฟื้นและหน่วยจ่ายกลางของห้องผ่าตัด
เป็นจำนวนเงิน 120,000,000 บาท
2. งบประมาณในการจัดหาครุภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ประจำห้องผ่าตัด จำนวน 7 รายการ เป็นเงิน 40,000,000 บาท
ทั้งนี้ ท่านที่ประสงค์จะร่วมบริจาคสนับสนุน “โครงการ ร่วมด้วยช่วยเลย เพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดและซื้อเครื่องมือห้องผ่าตัด”
มูลนิธิบูรพาจารย์ โรงพยาบาลเลย สามารถโอนเงินผ่านบัญชี
ธนาคารกรุงไทย สาขาเลย เลขที่บัญชี 403-0-67988-9 ชื่อบัญชี “มูลนิธิบูรพาจารย์โรงพยาบาลเลยเพื่อจัดหาเครื่องมือแพทย์
และก่อสร้างปรับปรุงอาคาร” สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 09-0839-6717

ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย