ด่านซ้าย เปิดโครงการอาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ 2561

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายประยูร อรัญรุท นายอำเภอด่านซ้าย เป็นประธานเปิดโครงการอาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ 2561 เพื่อเป็นการให้บริการตรวจเช็ดเครื่องยนต์แก่ประชาชนทั่วไปที่สัญจรผ่าน ถนนเลย-ด่านซ้าย ซึ่งเป็นการตอบสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการปฏิรูปการเรียนรู้ โดยใช้ยุทธศาสตร์คุณธรรมนำความรู้ เน้นเรื่องของการจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะให้แก่นักเรียน นักศึกษา และให้มีจิตอาสาที่ใช้เวลาว่างและนำวิชาความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและสังคม โดยมีนายบัณฑิต ยิ้มน้อย ผอ.วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย กล่าวรายงาน และ พ.ต.ต. ผดุงศักดิ์ จันทวงศ์ สารวัตรสืบสวน สภ.โคกงาม นายปัณณพงษ์ ศรีสวัสดิ์ หัวหน้าขนส่งด่านซ้าย นายปรีชา ทัพใหญ่ ผอ.รร.บัานโคกงาม นายประพันธ์ ชูพิพัฒน์ ปลัด อบต.โคกงาม นายสงคราม คำแก้ว กำนันตำบลโคกงาม ทหารชุดหมวด ปฏิบัติการจิตวิทยาเฉพาะกิจที่ 22 และตัวแทนสถานประกอบการ

โดยมีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะวิชาชีพสาขาช่างยนต์และส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการในการดำเนินงานร่วมกันระหว่างสาขาวิชาชีพอื่นๆ ในสถานศึกษา 2.เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักเรียน นักศึกษา มีจิตอาสาและรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและส้งคม 3.เพื่อเป็นการให้ประชาชนผู้ใช้ยานพาหนะเกิดจิตสำนึกในเรื่องของความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน 4.เพื่อเป็นการลดการสูญเสียพลังงาน ทรัพย์สิน ชีวิตและช่วยดำรงรักษาด้านสิ่งแวดล้อมและสร้างความเข้มแข็งต่อชุมชน ที่ด้านหน้าวิทยาลัยการอาชีพด่านซ้ายตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจาก : กรมประชาสัมพันธ์