แผนที่ แปลกดี! ชาวบ้านใน อ.นาแห้วรองน้ำที่ไหลจากป่ากินดื่มนานกว่า 40 ปีไม่เคยป่วย

เลย - พบชาวบ้านใน 2 ตำบลร่วม 4,000 คนใน อ.นาแห้ว จ.เลย แห่นำภาชนะ คุ ถัง กะละมัง รองน้ำจากท่อใต้ดินไ

เปิดหมุดทุกตำแหน่ง

แผนที่ แนะนำ

แผนที่ ล่าสุด