แผนที่ ชาวบ้านร่วมกันปลูกป่าอาหารลิง วัดถ้ำผาหมากฮ่อ อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

ชาวบ้านร่วมกันปลูกป่าอาหารลิง วัดถ้ำผาหมากฮ่อ อ.วังสะพุง จ.เลย ป้องกันปัญหาลิงออกไปหากินพืชไร่ชาวบ้า

เปิดหมุดทุกตำแหน่ง

แผนที่ แนะนำ

แผนที่ ล่าสุด