แผนที่ คอนเสิร์ตเพื่อการท่องเที่ยว หงา คาราวาน ณ เฮือนสำมะปิ อ.ท่าลี่ จ.เลย 25 ธ.ค. 2560

ในวันจันทร์ ที่ 25 ธันวาคม 2560 ณ เฮือนสำมะปิ หน้าด่านพรมแดนไทย-ลาว บ้านนากระเซ็ง อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

เปิดหมุดทุกตำแหน่ง

แผนที่ แนะนำ

แผนที่ ล่าสุด