นักท่องเที่ยวแห่ชมทะเลหมอก สัมผัสอากาศหนาวแล้ว


เอ.พี.การไฟฟ้า เมืองเลย