เชิญเที่ยวชมประเพณีผีขนน้ำ (แมงหน้างาม) บุญเดือนหก ประจำปี 2561

หน้าร้อนแบบนี้ อีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าติดตามของจังหวัดเลยก็คือการท่องเที่ยววิถีชุมชน ชมวัฒนธรรมท้องถิ่น
Gotoloei จึงขอเชิญชวนเที่ยวงานประเพณีผีขนน้ำ (แมงหน้างาม) บุญเดือนหก ประจำปี 2561
ในวันที่ 30 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2561 ณ ลานกีฬาอบต.นาซ่าว และวัดโพธิ์ศรี บ.นาซ่าว อ.เชียงคาน จ.เลยDSC_0005_Snapseed.jpg

ผีขน เป็นการละเล่นตามประเพณีท้องถิ่นของบ้านนาซ่าว ตำบลนาซ่าว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ที่ได้ก็ต่อเมื่อวัดใหญ่ (วัดมหาธาตุ เชียงคาน สร้าง พ.ศ.2197) ได้จัดงานวันวิสาขบูชา วันเพ็ญเดือนหกผ่านพ้นไปแล้วต่อจากนั้นชาวบ้านนาซ่าวจึงกำหนดเอาวันแรม 1-3 ค่ำ เดือนหกของทุกปีเป็นวันสำคัญในการจัดงานบุญประเพณีพร้อมมีการละเล่นผีขนน้ำ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้าน

DSC_0032_Snapseed.jpg

ในการจัดการปีนี้มีการจัดงานที่แตกต่างจากปีที่แล้ว ไม่ว่าการจัดรูปแบบขบวน การจัดขบวนปีที่แล้วเรามีการจัดขบวนแบ่งเป็นโซน
แต่ปีนี้เราจัดขบวนเป็นรูปขบวนยาว ได้แก่
ขบวนที่ 1 ขบวนจ้ำเจ้าปู่

ขบวนที่ 2 ขบวนเทิดพระเกียรติ

ขบวนที่ 3 ขบวนนางรำ ( จำนวน 100 คน )

ขบวนที่ 4 ขบวนผีขนน้ำ ( จำนวน 400 )

ขบวนที่ 5 ขบวนการแสดงของ อบต.นาซ่าว
DSC_0061_Snapseed.jpg

แต่ละขบวนเราจะปล่อยขบวนพร้อมกันไม่มีการหยุดการแสดงเป็นจุดๆ เราจะแสดงตลอดเส้นทางเพื่อความสวยงาม และการแสดงปีนี้เราจะแสดงแบบดั้งเดิมโดยการใช้เครื่องดนตรีพื้นบ้านเคาะกะลอ ตีกลอง ตีฆ้อง เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เข้าถึงแบบวิถีชาวบ้านจริงๆ โดยเราจะสลับกับแบบสมัยใหม่โดยการเปิดเพลงไปด้วยเพื่อความสนุกสนาน และมีบั้งไฟที่เข้าร่วมงานทุกหมู่บ้าน ระยะเวลาในการตั้งขบวนมีการกำหนดเวลาที่ชัดเจนขึ้น เพื่อกระชับเวลาDSC_0052_Snapseed.jpg

และในการจัดงานปีนี้ได้จัดงานในวันที่ 30 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2561 และในวันเปิดงานคือวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 สถานที่ สนามกีฬา องค์การบริหารส่วนตำบลนาซ่าว โดยจะเริ่มตั้งขบวนเวลา 08.00 น. และได้ร่วมผีขนน้ำทุกตนที่นี้ ระหว่างทางที่แต่ละขบวนเดินทางไปที่วัดโพธิ์ศรี จะมีการร้องเล่นเต้นรำเพื่อสร้างความสุนกให้กับนักท่องเที่ยวและผู้มาร่วมงานและหวังว่าปีนี้จะเป็นอีกปีที่งานบุญประเพณีผีขนน้ำบ้านนาซ่าวของตำบลเราจะสร้างความสนุกสนานและเรียกนักเที่ยวให้มาเที่ยวได้งานได้มากยิ่งขึ้น

กำหนดการ ประเพณีผีขนน้ำ (แมงหน้างาม) บุญเดือนหก ประจำปี 2561

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

องค์การบริหารส่วนตำบลนาซ่าวโทร. 042-855152
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเลย โทร.042812812