"หุ่นฟาง" ประติมากรรม ของชาวนาอ้อ

หุ่นฟางนาอ้อ ที่เที่ยวแห่งใหม่ใกล้เมืองเลยประติมากรรมหุ่นฟางเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน
นาอ้อนับว่าเป็นชุมชนเก่าแก่อายุกว่า 100 ปี และนาอ้อ ยังมีบ้านเสาตั้งดินที่เก่าที่สุด มีการอนุรักษ์เอาไว้ที่วัดศรีจันทร์ วัดศรีชมชื่น

ในครั้งนี้ชาวนาอ้อได้ผุดแลนด์มาร์คแห่งใหม่ นั้นก็คือ"หุ่นฟาง" ตั่งอยู่ที่ที่บริเวณทุ่งนาบ้านนาอ้อ
หมู่ที่ 7 ตำบลนาอ้อ อำเภอเมือง จังหวัดเลย

1.jpg

ชาวนาอ้อได้สร้างประติมากรรมหุ่นฟางเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน
โดยในตัวหุ่นฟางดังกล่าวนั้นสร้างโดยนำฟาง และเศษวัสดุเหลือใช้หลังจากฤดูเก็บเกี่ยวเสร็จสิ้น2.jpg

ทั่งยังมีเรื่องเล่าในตำนาน และสัตว์ที่มีในท้องถิ่นของเมืองเลย ประกอบด้วย ช้าง พญานาคราช ค่างแว่น ปลาชนิดต่างๆ10.jpg

สื่อให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ในน้ำมีปลาในนามีข้าว ซึ่งประติมากรรมหุ่นฟางนี้จะถูกจัดแสดงเป็นระยะเวลา 3 เดือน มกราคม-เมษายน

8.jpg

เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวระหว่างทาง ถนนเลย-เชียงคาน5.jpg

สำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการศึกษาวิถีชีวิตชุมชนของชาวนาอ้อเรียนรู้วิถีชุมชน การทอผ้า
การทำข้าวปุ้น ฮ้อน การจักรสานไม้ไผ่ สามาติดต่อได้ที่ เทศบาลตำบลนาอ้อ โทร.042 834 930