โกทูเลยร่วมกับกล้าลองกล้าลุยและ อบต.น้ำสวย ลุยผาบ่อง-ภูผาเกตุ จ.เลย ตอน 1