เหล่ากาชาดจังหวัดเลย และคณะ เข้าเยี่ยมนักเรียนทุนพระราชทาน ฯ เรียนดีแต่ยากจน