เชียงคานจัดกิจกรรมประชาพิจารณ์การสร้างสถานีตำรวจย่อย สาขาถนนชายโขง