ทีมงานโกทูเลยร่วมกับกล้าลองกล้าลุยและ อบต.น้ำสวย ออกสำรวจผาบ่อง-ภูผาเกตุ จ.เลย ตอน 3