ต้อนรับเชวัง โชเพล ดอร์จิ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็ม ราชอาณาจักรภูฏาน