ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเลย จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์เพื่อสังคม ที่อำเภอภูหลวง