โรงเรียนผาสามยอดวิทยาคม

ไม่ระบุเวลา

แผนที่การเดินทาง

ติดต่อสอบถาม

ที่อยู่:
หมู่ที่ 1 ห้วยป่าน เลขที่ 191 ต.ผาสามยอด อ.เอราวัณ จ.เลย 42200
โทร:
042810964
อีเมล:
Webmaster@phasamyodwit.ac.th
เว็บไซต์:
-ไม่ระบุ-
เฟซบุ๊ก:
https://www.facebook.com/phasamyodwitt..
ไลน์ไอดี:
-ไม่ระบุ-
โรงเรียนผาสามยอดวิทยาคม สังกัด สพม.19


โรงเรียนผาสามยอดวิทยาคม

รงเรียนผาสามยอดวิทยาคม
เป็นโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับประกาศจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2533 เหตุผลของการก่อตั้งเริ่มจากความต้องการของประชาชนในตำบลผาสามยอด ที่ต้องการให้มีโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบล โดยกรมสามัญศึกษาได้มอบให้ นายอนุกูล บุตรธรรม เป็นอาจารย์ใหญ่ในช่วงเปิดทำการครั้งแรก

เมื่อเดือน เมษายน พ.ศ. 2533 และในปีเดียวกันได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้ นายวิจิตร แดนราช มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่
เปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรกในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นปีการศึกษา 2533 มีนักเรียนจำนวน 53 คน นักเรียนหญิง 15 คน นักเรียนชาย 38 คน โดยใช้อาคารเรียนโรงเรียนบ้านห้วยป่านเป็นอาคารเรียนชั่วคราว มีครูมาช่วยสอน 2 คน คือ นายชำนาญ ใจทิพย์ ครูโรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยานายพันธ์ศักดิ์ อันไชยศรี ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เลย และครูจากสำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดเลย

ต่อมาโรงเรียนได้ก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว และอาคารถาวรขึ้นที่โคกอีโต้น ซึ่งเป็นโคกสาธารณะเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากชุมชนในตำบลผาสามยอดเป็นอย่างดี รวมมีเนื้อที่ทั้งสิ้น 58 ไร่ 84 ตาราวาปัจจุบันเปิดทำการเรียนการสอนในระดับชั้นเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย

แผนที่โรงเรียนผาสามยอดวิทยาคม
{mapโรงเรียนผาสามยอดวิทยาคมmap}


สิ่งอำนวยความสะดวก