ขอเชิญร่วมประเพณีสืบชะตาแม่น้ำโขง 2561

ไม่ระบุเวลา

ตำแหน่งที่ตั้ง

ที่อยู่:
-ไม่ระบุ-
โทร:
-ไม่ระบุ-
อีเมล์:
-ไม่ระบุ-
เว็บไซต์:
-ไม่ระบุ-
เฟรชบุ๊ค:
-ไม่ระบุ-
ไลน์ไอดี:
-ไม่ระบุ-

รายละเอียด

ประเพณีสืบชะตาแม่น้ำโขง 2561

ประเพณีสืบชะตาแม่น้ำโขง เป็นการต่ออายุ การเคารพนับถือผู้มีพระคุณ รวมทั้งเป็นกุศโลบายสำคัญในการสร้างสำนึกเชิงนิเวศให้เกิดขึ้นกับคน
ในวิถีชุมชนลุ่มน้ำโขง ให้ตระหนักรู้ถึงคุณค่าของแม่น้ำโขงในฐานะทรัพยากรอันมีค่ายิ่งของคนเชียงคาน ทำให้ทุกคนทุกฝ่ายได้ร่วมกันฟื้นฟู
และดำรงรักษางานสืบชะตาแม่น้ำโขง ให้ดำรงคุณค่าสืบไป

กำหนดการประเพณีสืบชะตาแม่น้ำโขง 2561

10 สิงหาคม 2561 ลานวัฒนธรรมเทศบาลตำบลเชียงคาน

7.00 น. ขอเชิญท่านร่วมทำบุญ อุทิศส่วนกุศลแด่บรรพบุรุษชาวเชียงคาน

8.00 น.ร่วมพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ดูแลคุ้มครองชาวเชียงคานให้อยู่เย็นเป็นสุข

16.30 น. ขบวนแห่เฉลิมฉลองของชาวเชียงคาน ชาติพันธุ์เชื้อสายชาวเชียงคานและชุมชนเชื่อมโยงการท่องเที่ยว

18.00 น. การแสดงจากเชื้อสายชาวเชียงคานและชุมเชื่อมโยงการท่องเที่ยว

จุดเด่นของเรา

-ไม่ระบุ-