ริมทางที่ผาดำ

พัดทดน้ำ

ที่เดิม

ถ่ายไปเรื่อย

ดอกไม้เรืองแสง

กระท่อมข้างทาง

ตะวันยามพลบค่ำ ลาลับขอบฟ้า

ลูกข้าว

ถนนเลียบแม่น้ำโขงเชียงคาน-หนองคาย

วิถีชีวิต ซิดเบ็ดยามแลง