บุญข้าวพันก้อน แห่กัณฑ์หลอน บ้านยาง ท่าลี่

ประเพณีผีขนน้ำ (แมงหน้างาม) บุญเดือนหก

ประเพณีตุ้มโฮมพี่น้องไทดำ (ตุ้มโฮมปี้น้องไต)

ใส่บาตรข้าวเหนียว ของคน เชียงคาน ที่สืบทอดกันมาร่วมร้อยปี