ใส่บาตรข้าวเหนียว ของคน เชียงคาน ที่สืบทอดกันมาร่วมร้อยปี

อำเภอเชียงคาน อำเภอเล็กๆในจังหวัดเลย จุดมุ่งหมายของนักท่องเที่ยวหลายๆคนที่อยากมาสัมผัส
กับบรรยากาศริมโขงที่เงียบสงบและวิถีชีวิตของคนเชียงคานซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือการใส่บาตรข้าวเหนียว
ที่ชาวเชียงคานได้ยึดถือสืบทอดมายาวนานรวมร้อยปีปูเสื่อรอใส่บาตร.jpg

ซึ่งเชียงคานเองมีวัฒนธรรมไม่แตกต่างจากเมืองหลวงพระบางของลาวเลยก็ว่าได้ในเวลาเช้าตรู่ของทุกวัน หากใครที่ตื่นเช้าจะเห็นชาวบ้านมาปูเสื่อจับจองพื้นที่เรียงรายไปตลอดแนวถนนชายโขง ตั้งแต่เวลา 06.00 น.เข้าแถวใส่บาตร.jpg

ช่วงเช้าแบบนี้จะมีชาวบ้านและนักท่องเที่ยวออกมาใส่บาตรกันมาก และพระสงฆ์ก็จะเยอะมากเช่นกันเดินมาเป็นแถวยาวๆ เป็นระเบียบสวยงามมากการใส่บาตรข้าวเหนียวชาวเชียงคานถือว่าเป็นกิจวัตรแรกของวันที่ต้องปฏิบัติก่อนที่จะแยกย้าย ออกไปทำภารกิจการงานของตนและสิ่งที่คนเชียงคานรุ่นปู่ ย่า ตา ยาย ได้ยึดถือและปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาอย่างยาวนาน นั่นก็คือ ต้องไม่สวมรองเท้าเวลาใส่บาตรเนื่องจากพระสงฆ์ท่านเดินเท้าเปล่า ดังนั้นการสวมรองเท้าจะถือว่าอยู่สูงกว่าพระสงฆ์รอใส่บาตร.jpg

ข้าวเหนียวที่จะนำมาใส่บาตร จะต้องเป็นข้าวเหนียวที่นึ่งมาใหม่ๆ และแยกออกมาโดยเฉพาะเพื่อใส่บาตรเท่านั้น การใส่บาตรข้าวเหนียวจะต้องหยิบข้าวเหนียวขึ้นมาเป็นก้อนเล็กๆ ไม่ต้องปั้น ใส่ลงไปในบาตร การใส่บาตรข้าวเหนียว ชาวเชียงคานจะไม่นิยมใส่อาหารใดๆ และชาวเชียงคานจะไม่นำเงินใส่บาตรพระโดยเด็ดขาดพระให้พร.jpg

หลังจากที่ ใส่บาตรข้าวเหนียวเรียบร้อยแล้ว ชาวเชียงคานก็จะทำอาหารไปจังหัน (ถวายพระ) ที่วัด ซึ่งมีอยู่หลายวัดในเชียงคาน ได้แก่ วัดภูช้างน้อย วัดสันติวนารามวัดโพนชัย วัดศรีคุณเมือง วัดป่ากลาง หรือ วัดมัชฌิมาราม วัดมหาธาตุ วัดป่าใต้ วัดศรีพนมมาศ วัดท่าคก โดยสามารถเลือกไปวัดที่ใกล้ที่พักได้อย่างสบายใส่บาตรข้าวเหนียว.jpg

ใส่บาตรข้าวเหนียวอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องที่แปลกใหม่ แต่การรักษาซึ่งวัฒนธรรม ขนมธรรมเนียม อันดีงามเช่นนี้ไว้นั้นก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะคอยย้ำเตือนให้เราได้รู้ว่าความงดงามของวัฒนธรรมนั้น สามารถดำเนินควบคู่ไปกับปัจจุบันได้คุณตาใส่บาตร.jpg

ยังไงแล้วหนาวนี้อย่าลืมมาพักกาย ผ่อนใจกันที่ จังหวัดเลย ที่เชียงคาน เที่ยวเชียงคาน เมืองที่ยังรอการมาเยือนของท่าน ครับ