เที่ยวเชียงคานหน้าฝน เที่ยว เลาะ พัก ไปกับ Gotoloei