"หุ่นฟาง" ประติมากรรม ของชาวนาอ้อ


เอ.พี.การไฟฟ้า เมืองเลย