ค้นหา 23,694 ครั้ง

เลย ที่ จังหวัดเลย

พบ 1,906-1,919 จาก 1,919 รายการ

ประวัติอำเภอผาขาว : ข้อมูลประจำอำเภอ

ประวัติอำเภอผาขาว : เดิมอำเภอผาขาว อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย จนกระทั่งเมื่อปี พ.