ค้นหา 23,502 ครั้ง

เลย ที่ จังหวัดเลย

พบ 1,756-1,770 จาก 1,919 รายการ

เที่ยวเชิงวัฒนธรรม เที่ยวเลย : จารึกพระธาตุศรีสองรัก

จารึกพระธาตุศรีสองรัก : วัดพระธาตุศรีสองรัก ไม่มีพระภิกษุสามเณรจำพรรษา แต่มีคณะพ่อแสน นางแต่ง เจ้าพ่