พบ 2,021-2,030 จาก 2,032

ข้อมูล ที่ จังหวัดเลย

ค้นหา 21,405 ครั้ง

ประวัติอำเภอผาขาว : ข้อมูลประจำอำเภอ

ประวัติอำเภอผาขาว : เดิมอำเภอผาขาว อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย จนกระทั่งเมื่อปี พ.