ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยและจิตอาสา ร่วมทำความสะอาดบริเวณวัดทับมิ่งขวัญและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เมืองเลย

7 พ.ย. 60 เวลา 16.00 น. นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยนำส่วนราชการ และจิตอาสาร่วมทำความสะอาดบริเวณวัดทับมิ่งขวัญ และหน้าสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเลย และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เมืองเลย โดยมีนายสัมพันธ์ คูณทวีลาภผล นายกเทศมนตรีเมืองเลย ร่วมกิจกรรมครั้งนี้5.jpg1.jpg3.jpg2.jpg4.jpg8.jpg9.jpg7.jpg6.jpg10.jpg
ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก:เพจเทศบาลเมืองเลย