โรงเรียนเขาหลวงวิทยา

ไม่ระบุเวลา

แผนที่การเดินทาง

ติดต่อสอบถาม

ที่อยู่:
หมู่ที่ 5 บ.นาซำแซง ต.เขาหลวง อ.วังสะพุง จ.เลย 42130
โทร:
042076781
อีเมล:
klwschoolloei@gmail.com
เว็บไซต์:
-ไม่ระบุ-
เฟซบุ๊ก:
https://www.facebook.com/klwschool/
ไลน์ไอดี:
-ไม่ระบุ-
ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนเขาหลวงวิทยา

ชื่อโรงเรียนเขาหลวงวิทยา ที่ตั้ง บ้านนาซำแซง ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โดยใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์ จำนวน 48 ไร่ 3 งาน 45 8/10 ตารางวาเดิมสังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ปัจจุบัน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเขาหลวงวิทยาเปิดเรียนครั้งแรกในปีการศึกษา 2528 จัดการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 มีนักเรียน 70 คน และ ครู 6 คน


อักษรย่อ “ ข.ล.ว. ” ปรัชญา “นตฺถิ ปญฺญา สมา อาภา” (แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี)

คำขวัญ เรียนเด่น เน้นวินัย ใฝ่การงาน ประสานชุมชน

สีประจำโรงเรียน น้ำเงิน - เหลือง


แผนที่โรงเรียนเขาหลวงวิทยา

{mapโรงเรียนเขาหลวงวิทยาmap}

สิ่งอำนวยความสะดวก