คิวการแสดงช่วงกลางคืนงานกาชาดดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย 2562

คิวการแสดงงานฤดูหนาว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 16 ถึง 23 ธันวาคม 2561

ประเพณีออกพรรษาที่เชียงคาน 2561

กำหนดการวงดนตรี บุญบั้งไฟล้าน เอราวัณ 2561 วันที่ 7 - 13 พฤษภาคม 2561

คิวการแสดงช่วงกลางคืนงานกาชาดดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย 2561

ประเพณีบุญข้าวจี่ ประจำปี 2561 ซิมข้าวแดกงา เว้าจาภาษาเลย ณ ลานวัฒนธรรมนาอ้อ เทศบาลตำบลนาอ้อ อ.เมือง จ.เลย

คิวการแสดง งานประจำปี ของดีเมืองผาขาว 2560

คอนเสิร์ตเพื่อการท่องเที่ยว หงา คาราวาน ณ เฮือนสำมะปิ อ.ท่าลี่ จ.เลย 25 ธ.ค. 2560

งานฤดูหนาว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 16-23 ธันวาคม 2560

โป่ง หินเหล็กไฟ VS ศิต โมทีฟ ณ วงษ์คำไหล กลางทุ่ง