เชิญชมการแสดงบนเวทีกลางในงาน “ดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย” ประจำปี 2561

จังหวัดเลยขอเชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดเลย นักท่องเที่ยว และผู้สนใจ เที่ยวชมงาน “ดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย” ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 1 - 9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดเลย เชิญชมการแสดงบนเวทีกลางในงาน “ดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย” ประจำปี 2561

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 การแสดงจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 การแสดงจาก โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองเลย โรงเรียนชุมชนศรีสะอาด (เทศบาล 1) การแสดงของชุมชน 5 ชุด การประกวดธิดาดอกฝ้ายบาน
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 การแสดงจาก “ลูกทุ่งท้องที่ท้องถิ่นไทเลย” และ รอบคัดเลือก
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 การประกวด สายรุ้งฟรุ้งฟริ้ง
การแสดงวงดนตรีลูกทุ่งเพื่อการศึกษาเชียงกลมวิทยา วัชราภรณ์
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 การประกวด แม่สาวลูกสวย
การประกวด ไทเลยซุปเปอร์โมเดล
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 การแสดงจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 การประกวดร้องเพลง “ลูกทุ่งท้องที่ท้องถิ่นไทเลย” รอบชิงชนะเลิศ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 การแสดงจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 การแสดงจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
การออกรางวัลสลากการกุศล สลากกาชาด
จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดเลย นักท่องเที่ยว และ ผู้สนใจ ร่วมชมการแสดงของนักเรียน นักศึกษา เยาวชน ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ได้ที่เวทีกลาง ภายในบริเวณงาน “ดอกฝ้ายบาน ิสืบสานวัฒนธรรมไทเลย” ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 1 – 9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดเลย โดยทั่วกัน

ข้อมมูล:สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย กรมประชาสัมพันธ์