สายด่วน เบอร์โทรฉุกเฉินในจังหวัดเลย

บางครั้งสถานการณ์เร่งด่วน หรือกรณีฉุกเฉินต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เบอร์โทรฉุกเฉินในจังหวัดเลย โดยเฉพาะเบอร์ฉุกเฉินโรงพยาบาล หรือแม้กระทั้ง เบอร์โทรฉุกเฉินรถเสีย ก็มีความสำคัญ และเพื่อเตรียมความพร้อมที่อาจจะก็เกิดขึ้น ทีมงาน Gotoloei จึงได้ รวบรวมหมายเลขสายด่วนบางส่วน เผื่อมีประโยชน์ก็เก็บบันทึกไว้ ดังนี้

สายด่วนในจังหวัดเลย|หน่วยแพทย์พยาบาลกู้ชีพ |เหตุด่วนเหตุร้าย|บริการช่วยเหลือสังคม|ระบบสาธารณูปโภค|ค้นหาเบอร์โทรศัพท์|บริการข้อมูล- ร้องทุกข์ภาครัฐ|ปัญหาตั้งครรภ์- ครอบครัว|การเดินทาง๏ สายด่วนในจังหวัดเลย

- การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเลย 042-812812 , 042-811405
- สำนักงานจังหวัดเลย 0 4283 3209
- ประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย 0 4281 1258
- เทศบาลเมืองเลย 0 4281 1324
- สถานีตำรวจเมืองเลย 0 4281 1541
- สถานีขนส่งจังหวัดเลย 0 4283 3586
- กู้ภัย มูลนิธิสว่างคีรีธรรม จ.เลย 0 4281 2094
- Kerry Express 086 532 6898
-สายด่วนการไฟฟ้า จังหวัดเลย 042-811202 (เบอร์กลาง) 042811356 (บริการลูกค้า)
- แจ้งเหตุกระแสไฟฟ้าขัดข้อง 042811888

๏ หน่วยแพทย์พยาบาลกู้ชีพ- ศูนย์เอราวัณ (กทม.) - 1646 ความถี่ 162.825 MHz.
- ศูนย์นเรนทร (ต่างจังหวัด) - 1669 อุบัติเหตุ ความถี่ 153.225 MHz.
- ศูนย์กู้ชีพ รพ.ต่าง ๆ ความถี่ 154.925 MHz.
- กู้ภัยนครสวรรค์ 056- 311- 311 ความถี่วิทยุ 147.380 MHz.
- กู้ชีพ กู้ภัย อบต. ความถี่ 162.825 MHz.

๏ เหตุด่วนเหตุร้าย- แจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย - 191, 0- 2246- 1338- 42 ความถี่ 153.450 MHz. 152.600 MHz.
- กองปราบปราม แจ้งข่าวอาชญากรรม - 1195
- ตำรวจทางหลวง - 1193 ความถี่ 151.290 MHz.
- ตำรวจท่องเที่ยว - 1155
- กอ.รมน. - 1374
- ศูนย์มิสกวัน - 0- 2281- 1828
- สายด่วน กทม. - 1555

- สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน - 1677, 0- 2730- 2400
- สถานีวิทยุ จส 100 - 1137, 0- 2711- 9151- 8
- สถานีวิทยุ สวพ.91 - 1644
- ศูนย์วิทยุรามา - 0- 2354- 6999
- ศูนย์วิทยุกรุงธน - 0- 2451- 7227- 9
- มูลนิธิปอเต็กตึ้ง 24 ชม. - 0- 2226- 4444- 8
- มูลนิธิร่วมกตัญญู - 0- 2751- 0951- 3
- ศูนย์บริการรถยกรถลาก - 1677
- ศูนย์ปฏิบัติการนก(ไข้หวัดนก) - 0- 2590- 3333, 0- 2590- 3269

๏ บริการช่วยเหลือสังคม- ศูนย์ประชาบดี - 1300
- ศูนย์ส่งเสริมการให้และการอาสาช่วยเหลือสังคม - 0- 2306- 8951- 2
- ศูนย์การเฝ้าระวังและเตือนภัยสังคม - 0- 2306- 8934- 5
- สอบถามเด็กหาย กรมตำรวจ - 0- 2282- 3892
- ศูนย์ข้อมูลคนหายเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ - 0- 2642- 7991- 2 ต่อ 11
- แจ้งรถหาย - 1192, 0- 2205- 0088

๏ ระบบสาธารณูปโภค- สายด่วนรับแจ้งเรื่องร้องทุกข์ของ กทม. - 1555
- แจ้งน้ำประปาขัดข้อง ประปานครหลวง - 1125
- แจ้งน้ำประปาขัดข้อง (ภูมิภาค) - 1662, 0- 2551- 8576, 0- 2551- 8101- 4
- แจ้งไฟฟ้าขัดข้อง - 1130
- การไฟฟ้านครหลวง - 1129, 0- 2256- 3342, 0- 2245- 9550
- ศูนย์ระฆังทอง รับร้องเรียน - 189
- บริการโทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศ - 001
- แจ้งโทรศัพท์ขัดข้องตามด้วยรหัสพื้นที่และหมายเลขโทร.ที่ขัดข้อง - 1177
- True - 1331, 0- 2900- 9000
- TOT - 1100
- Dtac - 1678
- AIS - 1175
- Hutch - 1128
- ไปรษณีย์ไทย - 1545

๏ ค้นหาเบอร์โทรศัพท์- ค้นหาเบอร์โทรศัพท์ (TOT) - 1133
- ค้นหาเบอร์โทรศัพท์สมุดหน้าเหลือง - 1188
- บริการสอบถามข้อมูลโทรศัพท์ - 1113

๏ บริการข้อมูล- ร้องทุกข์ภาครัฐ- ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล - 1111
- ศูนย์สอบถามข้อมูลทะเบียนราษฎร์ - 1548
- ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ทำเนียบรัฐบาล - 1376
- ร้องเรียนผู้ตรวจการแผ่นดินรัฐสภา - 1676
- สายด่วนนายกรัฐมนตรี - 0- 2280- 3000
- ข้อมูลข่าวสารศุลกากร - 1164, 0- 2653- 4401
- ศูนย์บริการข้อมูลกระทรวงวัฒนธรรม - 1765
- ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย - 1567
- สอบถามเวลามาตรฐาน - 181
- ศูนย์บริการข่าวอากาศ - 1182, 0- 2399- 4012- 3
- ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ กรมการขนส่งทางบก - 1584
- ศูนย์บริการร้องเรียน ขสมก. - 184
- สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) - 0- 2287- 3102
- ศูนย์ยริการข่าวสารการท่องเที่ยว - 1672
- สำนักมาตรฐาน การทะเบียนที่ดิน - 0- 2222- 6196
- ข้อมูลจัดตั้งบริษัท (กระทรวงพาณิชย์) - 1767, 0- 2507- 7000
- ศาลาว่าการ กทม. - 0- 2221- 2141
- กรมพัฒนาธุรกิจการค้า - 0- 2547- 5050
- ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยว ททท. - 1672
- จองบ้านพักอุทยานแห่งชาติ - 0- 2579- 7223
- จองบ้านพักที่เขื่อน - 0- 2436- 3179
- กรมป่าไม้ - 0- 2561- 4292- 9
- สายด่วนร้องเรียนถูกเอาเปรียบบริการจำพวก โทรศัพท์บ้าน,มือถือ,อินเตอร์เน็ต - 1200

๏ ปัญหาตั้งครรภ์- ครอบครัว- สหทัยมูลนิธิ - 0- 2381- 8834- 6, 0- 2392- 9397- 8
- สมาคมวางแผนครอบครัว - 0- 2245- 7382- 5
- สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน - 0- 2229- 5803- 7
- คลินิกชุมชนเวชกรรม (ปรึกษาคลินิกหมอมีชัย) - 0- 2229- 4611- 28
- สมาคมเสริมสร้างครอบครัว - 1761, 0- 2622- 2220

๏ การเดินทาง- สถานีรถไฟนครสวรรค์
- สถานีรถไฟหัวลำโพง - 1690, 0- 2223- 3777, 0- 2223- 0341- 8
- สถานีขนส่งสายอีสาน - 0- 2936- 2852- 66 ต่อ 611
- สถานีขนส่งสายเหนือ - 0- 2936- 2852- 66 ต่อ 311
- สถานีขนส่งสายใต้ใหม่ - 0- 2434- 7192, 0- 2435- 1195- 6
- สถานีขนส่งสายตะวันออก (เอกมัย) - 0- 2391- 8097, 0- 2391- 2504
- ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - 0- 2132- 5140, 0- 2132- 1888
- ท่าอากาศยานดอนเมือง - 0- 2535- 1000
- การบินไทย - 1566, 0- 2628- 2000
- นกแอร์ - 1318, 0- 2627- 2000
- Orient Thai (1- 2- go) - 1126, 0- 2229- 4260
- PB Air - 0- 2261- 0220- 5
- ไทย แอร์เอเชีย - 0- 2515- 9999
- แอร์อันดามัน - 0- 2996- 9119
- ภูเก็ตแอร์ - 0- 2679- 8999
- บางกอก แอร์เวย์ - 1771, 0- 2134- 3888- 89
- รถไฟฟ้า BTS - 0- 2617- 7300- 1
- รถไฟฟ้าใต้ดิน - 0- 2624- 5200
- Taxi ศูนย์นครชัย - 0- 2878- 9000
- สหกรณ์แท็กซี่สยาม - 1661