25 ธันวาคม วันที่ทั่วโลกต่างเฉลิมฉลอง เนื่องในวันคริสต์มาส

วันที่ 25 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันที่ทั่วโลกต่างเฉลิมฉลอง เนื่องใน วันคริสต์มาส แต่น้อยคนจะเข้าใจความหมายวันนี้
เทศกาลคริสต์มาส เป็นวันแห่งการเฉลิมฉลองวันประสูติขององค์พระเยซูคริสต์
และเป็นการระลึกถึงความรักที่พระเจ้าทรงมีต่อมนุษย์โลก โดยพระเจ้าได้ทรงส่งพระบุตร
คือ องค์พระเยซูคริสต์ ลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์เพื่อช่วยไถ่บาปให้แก่เรา(ตามความเชื่อของชาวคริสต์)
1. ต้นคริสต์มาสหมายถึง ต้นไม้ในสวนสวรรค์ซึ่งอาดัมและเอวาไปหยิบผลไม้มากิน และทำบาป
ไม่เชื่อฟังพระเจ้า โดยตามพระคัมภีร์นั้นได้เปรียบพระเยซูเจ้าเสมือนเป็นต้นไม้แห่งชีวิต
ซึ่งเป็นต้นไม้ที่เขียวเสมอในทุกฤดูกาล สื่อถึงนิรันดรภาพของพระเยซูเจ้า
อีกทั้งความสว่างของพระองค์ยังเหมือนแสงเทียนที่ส่องสว่างในความมืด
และรวมถึงความชื่นชมยินดี และความสามัคคี ที่พระเยซูประทานให้
เพราะต้นไม้นั้นเป็นจุดศูนย์รวมของครอบครัวในเทศกาลคริสต์มาส
2. Merry X'mas คำว่า Merryในภาษาอังกฤษโบราณ แปลว่า "สันติสุขและความสงบทางใจ"
คำนี้จึงเป็นคำที่ใช้อวยพรขอให้เขาได้รับสันติสุขและความสงบทางใจ
3. พวงมาลัยการแขวนพวงมาลัยในวันคริสต์มาสนั้น หมายถึงการที่พระองค์มาบังเกิดในโลก
และทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างครบบริบูรณ์ตามแผนการของพระเป็นเจ้า9621.jpg

ดาวบนยอดคริสต์มาส: เป็นสัญญลักษณ์ที่เล็งถึงพระเยซู คริสค์เจ้า
เป็นดาวที่นำทางเหล่าโหราจารย์ไปถึงที่ที่พระกุมารเยซูประสูติ
ซานตาคลอส:เป็นสิ่งแรก ๆ ที่คนจะนึกถึงในฐานะสัญลักษณ์ของวันคริสต์มาส
ซึ่งว่ากันว่าซานตาคลอสคนแรก คือนักบุญ (เซนต์) นิโคลาสผู้เป็นสังฆราชแห่งเมืองไมรา
มีชีวิตอยู่ในศตวรรษที่ 4 และเหตุที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นซานตาคลอสคนแรก
มาจากวันหนึ่งที่ท่านปีนขึ้นไปบนหลังคาบ้านของเด็กหญิงยากจนคนหนึ่ง
แล้วทิ้งถุงเงินลงไปทางปล่องไฟ บังเอิญถุงเงินหล่นไปทางถุงเท้าที่เด็กหญิงแขวนตากไว้ข้างเตาผิงพอดีJxLHEfU6G03Mo.jpg

ถุงเท้า: จากที่นักบุญนิโคลัสได้ปีนขึ้นไปบนปล่องไฟของบ้านเด็กหญิงยากจน
เพื่อที่จะมอบเหรียญเงินให้เป็นของขวัญ แต่เหรียญนั้นกลับตกไปอยู่ในถุงเท้าที่เด็กหญิงแขวนตากไว้หน้าเตาผิง
พอรุ่งเช้าเด็กหญิงตื่นมาเจอเหรียญเงินในถุงเท้าจึงดีใจมาก
และกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการที่ผู้คนมากมายต่างพากันแขวนถุงเท้าคริสต์มาสไว้
เพื่อหวังจะได้รับของขวัญเช่นเดียวกันบ้าง

ข้อมมูลจาก :Hope Academy Dan Sai