กยศ.ร่วมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 5

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และเหล่ากาชาดจังหวัดเลย จัดกิจกรรมเปิดรับบริจาคโลหิต
วันที่ 17 - 18 มกราคม 2561 ณ หอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในชื่อกิจกรรมว่ากยศ.ร่วมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 5
เนื่องในโอกาสมหามงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระชนมพรรษา 66 พรรษา2.jpg

กิจกรรมรั้งนี้ ถือได้ว่าเป็นความร่วมมือกันในการจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ในระดับหน่วยงาน ได้แก่
กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สถานศึกษาในจังหวัดเลย เหล่ากาชาดจังหวัด โรงพยาบาลเลย และภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 6 ขอนแก่น
สำหรับท่านไหนที่สนใจ สามารถร่วมบริจาคโลหิตได้ในววันที่ 17 - 18 มกราคม 2561 ณ หอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย3.jpg