ศิลปะเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของชาวจังหวัดเลย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ วัฒนธรรม ต่างๆที่มีในจังหวัดเลย หรือแม้กระทั้ง วิถีชีวิตของชาวจังหวัดเลย

ศิลปะ ที่ จังหวัดเลย

พบ 1-5 จาก 5 รายการ

หลวงพ่อองค์แสน (พระเจ้าฝนแสนห่า)

พระพุทธรูปฝนเสนห่า เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย สร้างด้วยวโลหะชนิดสำริดศิลปะล้านช้าง พุทธศตวรรษที่ 22-2

หลวงพ่อวัดจอมมณีเป็นพระพุทธรูปชนิดสำริด สิงห์สาม ศิลปล้านช้างลักษณะพระมีฐาน 3 ขา สร้างราวพุทธศตวรรษที่ 24-25 หน้าตักกว้าง 14-45 เซนติเมตร สูง 38.5 เซน

หลวงพ่อวัดจอมมณีเป็นพระพุทธรูปชนิดสำริด สิงห์สาม ศิลปล้านช้างลักษณะพระมีฐาน 3 ขา สร้างราวพุทธศตวรรษท

หลวงพ่อวัดจอมมณีพระพุทธรูปชนิดสำริด ศิลปล้านช้าง

หลวงพ่อวัดจอมมณีเป็นพระพุทธรูปชนิดสำริด สิงห์สาม ศิลปล้านช้าง

พระพุทธศิลามงคลมิ่งเมือง(หลวงพ่อหิน) เป็นพระพุทธรูปที่แกะสลักจากหิน มีขนาดหน้าตักกว้าง 37 เซนติเมตร สูง 54 เซนติเมตร ศิลปะสมัยทวารวดีตอนปลายราวพุทธ

วัดศรีสุธาวาส พระอารามหลวง พระพุทธศิลามงคลมิ่งเมือง(หลวงพ่อหิน) เป็นพระพุทธรูปที่แกะสลักจากหิน มีขน


การค้นหาที่เกี่ยวข้องกับ "ศิลปะ"
โรงเรียน สอน ศิลปะ , โรงเรียน สอน ศิลปะ เด็ก , โรงเรียน ศิลปะ , โรงเรียน สอน ศิลปะ สำหรับ เด็ก , โรงเรียน สอน ศิลปะ เด็ก เล็ก , เปิด โรงเรียน สอน ศิลปะ , โรงเรียน ศิลปะ เด็ก , โรงเรียน ศิลปะ แหลมคม , โรงเรียน สอน ศิลปะ โคราช , สอน ศิลปะ , สถาบัน สอน ศิลปะ , สื่