โครงการพบกันวันพระและอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดศิลาอาสน์