เดือดร้อนหนัก หมวดทางหลวงขุดท่อระบายน้ำ แต่ให้ประชาชนซื้อท่อใส่เอง