อำเภอนาด้วงแจ้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องชาวอำเภอ นาด้วงทุกท่าน ร่วมแสดงความคิดเห็นในประเด็น 4 ข้อ คำถามของนายกรัฐมนตรี