อดีดผู้ว่า "เลย" เดินเท้า เก็บขยะตามถนน บอกไม่เคยรู้สึกอายเพราะทำตั้งแต่สมัยเป็นปลัด