สนง.ทสจ.เลย ขอความร่วมมือ อปท.ทั้ง 101 แห่งในจังหวัดร่วมกันปลูกต้นไม้ ท้องถิ่นละ 1,500 ต้น