สนง.ทสจ.เลย ขอความร่วมมือ อปท.ทั้ง 101 แห่งในจังหวัดร่วมกันปลูกต้นไม้ ท้องถิ่นละ 1,500 ต้น


น้ำแข็งและน้ำดื่ม ณภัทรา คุณภาพสูง คุ้มราคา ผลิตจากน้ำที่ผ่านเครื่องกรอง RO