พิธีวางพวงมาลา เพื่อถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ๕ ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดเลย