นายกเหล่ากาชาดเลย และคณะออกเยี่ยมบ้านในเขตอำเภอ ภูหลวง ภูกระดึง ท่าลี่