นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยและผู้ด้อยโอกาส