นายกเทศมนตรีเมืองเลย และคณะ ร่วมพิธีเปิดโครงการปลูกต้นดาวเรืองเทิดพระเกียรติ