ท่าอากาศยานเลย ร่วมทำโรงทานและอนุโมทนาบุญกับความสำเร็จของพระ สามเณรที่สอบผ่านเปรียญธรรมประโยค


น้ำแข็งและน้ำดื่ม ณภัทรา คุณภาพสูง คุ้มราคา ผลิตจากน้ำที่ผ่านเครื่องกรอง RO