ชาวเชียงคานจัดเวทีชุมชนเชียงคาน ระดมความคิดเห็นเตรียมรื้อฟื้น ประเพณีสืบชะตาแม่น้ำโขง