คุณพ่อใจแกร่ง เก็บเงินคืน 9,000 ทั้งที่ตัวลำบาก-ลูกป่วยสาหัส