ข้าวแดกงาเสิร์ฟคู่ไส้อั่วเห็ดหอม หนึ่งเดียวในเลย ผ่านภูเรือต้องแวะชิม