กิจกรรมรณรงค์การขับขี่จักรยาน Loei Car Free Day 2017