รายงาน: บ้านที่มีโต๊ะสนุ๊กกับดาดฟ้าไว้นั่งกินเบียร์