รายงาน: ร้านเตี๋ยวคุณหมวย(ร้านก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำใสเชียงคาน)