รายงาน: บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สาขาเชียงคาน